Chống hack, chống trộm mật khẩu vua đột kích

Để có thể chơi game vua đột kích bạn sẽ cần một tài khoản vua đột kích. Tuy nhiên có rất nhiều người ăn không ngồi rồi muốn cướp công của người khác và bày trò để ăn cắp tài khoản vua đột kích. Để có thể chống hack vua đột … Xem thêm ...